dijous, 22 de maig del 2008

CANVI CLIMÀTIC


S'anomena canvi climàtic a la modificació del clima respecte de l'historial climàtic a una escala global o regional. Aquestos canvis es produeixen a molt diverses escales de temps i sobre tots els paràmetres climàtics: temperatura, precipitacions, nuvolositat, etcètera. Aquest terme sol usar-se de forma poc apropiada o equivocada, en els canvis que es produixen en el present. En resum, el canvi climàtic és la variació global del clima de la Terra.

Les plantes també tenen un papel molt important en aquests canvis, és a dir, sino plou les plantes es moren no obstant això si plou moltíssim es moren també, amb això vull dir que les plantes necessiten tindre tan sols allò necessari per a viure.
El planeta ha passat durant molts millons d'anys han passat cinc canvis climàtics, i aquest és el sisé però la població de la terra, és a dir, nosaltres estem influint que el escalfament global , s'estiga avançant, per causa de la contaminació ( de les fàbriques, resïdus, etc.)Causes:

Des de fà mès d'una década els científics de tot el món van començar a alertar que la Terra s'estaba escalfant a un ritme sense precededents. El clima sempre ha variat, el problema que té el canvi climàtic és que en l'últim segle el ritme de variacions s'ha accelerat molt i si no posem mesures promte serà nefaste.

Al buscar la causa d'aquestes variacions els científics van trobar que *l'escalfament global* també estava relacionat amb el canvi climàtic( que es deu al l'efecte hivernacle procovat per les societats humanes, és a dir, la població industrialitzades), és a dir, que la causa de l'escalfament gobal i el canvi climàtic, es deu a l'efecte hivernacle, de la contaminació humana.Solucions:


-Renunciar als combustibles fóssils per reduir les emissions.
-Actualitzar les infraestructures per no malgastar energia.
-Acostar el treball als treballadors per reduïr desplaçaments.
-Consumir menys i comprar productes ``verds´´.
-Ser més eficients en l'ús d'energia.
-Alimentar-nos millor i ser...vegetarians?Així s'emetrà menys CO2 i metà.
-Detindre la desforestació i no deixar els aparells elèctrics en espera.
-Un fill per parella, per detindre el creixement demogràfic.
-Utillitzar biocombustible.


Matisacions:

Cal ser més eficients i millorar les infraestructures per no tirar a terra l'energia i dependre del petroli, sobretot per evitar problemes polítics i econòmics. Però imposar la mesura d'un fill per parella a tot el món?
A mi no em pareix bé tot el món té dret a elegir els fills que vulga tindre.

Conclusió:

El canvi climàtic no és un fet alié a la nostra existència, per tant, és deure de tots preservar el nostre planeta i considerar que l'opció necessaria d'un desemvolupament sostenible.

Lydia Pinazo López